Skip to main content

Broker to Twój przewodnik po świecie ubezpieczeń

Obsługa brokerska to nic innego jak zajęcie się w sposób kompleksowy, w imieniu swojego klienta, jego sprawami ubezpieczeniowymi. Na rynku brokerskim spotykamy różne koncepcje jak ta usługa ma wyglądać. KJF Broker od początku swojej działalności funkcjonuje na rynku jako kancelaria brokerska, która przydziela do obsługi każdego klienta dedykowanego opiekuna. Osoba ta korzysta z zasobów firmy na każdym etapie współpracy, czyli: audytu, tworzenia programu ubezpieczeniowego, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia polis i likwidacji szkód.

Klient jednak kontaktuje się zawsze ze swoim opiekunem przez co odpowiedzialność za wszelkie działania spoczywa na konkretnej osobie, co czyni współpracę bardziej efektywną i skuteczną. Ogromną zaletą tej koncepcji jest również fakt, iż opiekun dokładnie poznaje potrzeby swojego klienta i potrafi w bardzo szybki sposób znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Budowanie relacji na linii klient – opiekun uważamy za kluczowe dla obsługi brokerskiej.

Zamówienia publiczne

dla klientów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych kompleksowo opracujemy Specyfikację Warunków Zamówienia zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W zależności od rodzaju procedury i indywidualnych potrzeb klienta KJF Broker uczestniczy w postępowaniu w roli biegłego lub pełnomocnika zamawiającego.

Likwidacja szkód

Pomoc w zakresie likwidacji szkód dla większości klientów jest najbardziej istotnym elementem obsługi brokerskiej. Dobrego brokera poznaje się nie po tym jak zawiera ubezpieczenie, a po tym jak jest skuteczny w uzyskaniu zadawalającego odszkodowania dla swojego klienta.
Dla nas efektywna likwidacja szkód zaczyna się już na etapie tworzenia programu ubezpieczeniowego, gdzie staramy się przewidzieć wszystkie możliwe okoliczności i zdarzenia jakie zagrażają naszym partnerom. W związku z tym w sytuacji, kiedy dochodzi do szkody, w zdecydowanej większości przypadków, polisa pokrywa poniesione straty. Podczas zdarzeń, w których dochodzi do sporu na linii klient-ubezpieczyciel, aktywnie uczestniczymy w negocjacjach i rozmowach, doprowadzając do pozytywnego finału każdej sprawy. Dla usprawnienia całego procesu likwidacyjnego, oferujemy naszym klientom Platformę brokerską narzędzie informatyczne, za pomocą którego w prosty sposób mogą zgłaszać szkody brokerowi, a na dalszym etapie procedowania, mieć wgląd do całej dokumentacji szkody.

Systemy

informatyczne

Platforma Brokerska

Narzędzie dające możliwość monitorowania spraw ubezpieczeniowych u Klienta. Dostęp do platformy mogą otrzymać upoważnieni pracownicy w ramach prowadzonej obsługi brokerskiej. Platforma umożliwia podgląd zawartych polis, terminów płatności składek, a także zgłaszanie oraz monitorowanie procesu likwidacji szkód.

Rejestr zdarzeń niepożądanych dla szpitali

Narzędzie elektroniczne dedykowane dla szpitali, ułatwiające monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Rejestr umożliwia elektroniczną obsługę zdarzeń niepożądanych, a także bieżące monitorowanie oraz generowanie analiz i raportów zdarzeń, które wystąpiły w określonym czasie.

Zapraszamy do kontaktu